Broses Etholiad Cymrodyr

Eleni, hoffwn annog ein Cymrodyr i enwebu pobl o leiafrifoedd ethnig er mwyn cryfhau ac amrywio ein cymrodoriaeth arbennig, oherwydd credwn nad oes digon o gynrychiolaeth o leiafrifoedd ethnig o fewn ein cymrodoriaeth. Er mwyn arwain yr ymgyrch, mae aelodau Cyngor y Gymdeithas wedi ymrwymo i enwebu unigolion o leiafrifoedd ethnig ar gyfer etholiad 2023/2024.