Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Mae gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru ymrwymiad cryf i gydraddoldeb ac amrywiaeth. Rydym yn credu bod ein gwahaniaethau'n ein cyfoethogi.

Ni fyddwn yn dioddef rhywiaeth, hiliaeth na gwahaniaethu o unrhyw fath. Mae gennym ddyletswydd foesol i gyfrannu at eu dileu.

Rydym wedi ymrwymo i wneud y Gymdeithas yn groesawgar ac yn gynhwysol. Byddwn yn chwilio am gyfranogiad gan grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol, a byddwn yn gwerthfawrogi ac yn dathlu cyfraniadau pawb.

Mae ein gwaith presennol ar gydraddoldeb ac amrywiaeth yn cynnwys:

Rydym yn dechrau dadansoddi nodweddion ein Cymrodoriaeth a’n henwebeion ar gyfer ein Cymrodoriaeth yn fwy manwl, mewn perthynas â nodweddion gwarchodedig eraill o dan y Ddeddf Cydraddoldeb. Unwaith y bydd y data hwn yn barod, byddwn yn eu cyhoeddi, ac yn cynllunio camau yn y dyfodol i wella amrywiaeth.

Cysylltwch gydag Amanda Kirk os hoffech drafod ein gwaith ar gydraddoldeb ac amrywiaeth.