Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Mae gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru ymrwymiad cryf i gydraddoldeb ac amrywiaeth. Rydym yn ceisio bod yn Gymdeithas amrywiol ac adlewyrchu cymdeithas amrywiol. Mae ein gwahaniaethau yn ein cyfoethogi.

Ni fyddwn yn dioddef rhywiaeth, hiliaeth na gwahaniaethu o unrhyw fath. Mae gennym ddyletswydd foesol i gyfrannu at eu dileu.

Rydym wedi ymrwymo i wneud y Gymdeithas yn groesawgar ac yn gynhwysol. Byddwn yn chwilio am gyfranogiad gan grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol, a byddwn yn gwerthfawrogi ac yn dathlu cyfraniadau pawb.

Mae ein gwaith presennol ar gydraddoldeb ac amrywiaeth yn cynnwys:

Aethom ati yn ddiweddar i ymgynghori â mwy na 100 o unigolion ynghylch sut allwn wneud y Gymdeithas yn fwy croesawgar a chynhwysol. Pan fyddwn wedi ystyried y canfyddiadau yn llawn, byddwn yn rhannu ein camau nesaf yn nhymor yr hydref 2021.

Rydym yn dechrau dadansoddi nodweddion ein Cymrodoriaeth a’n henwebeion ar gyfer ein Cymrodoriaeth yn fwy manwl, mewn perthynas â nodweddion gwarchodedig eraill o dan y Ddeddf Cydraddoldeb. Unwaith y bydd y data hwn yn barod, byddwn yn eu cyhoeddi, ac yn cynllunio camau yn y dyfodol i wella amrywiaeth.

Cysylltwch gydag Amanda Kirk os hoffech drafod ein gwaith ar gydraddoldeb ac amrywiaeth.