Ein Cyngor (2024/25)

Y Cyngor yw ein bwrdd ymddiriedolwyr. Mae ganddo gyfrifoldeb cyffredinol am lywodraethiant, strategaeth, gweithgareddau a chyllid y Gymdeithas.