Llywydd a Swyddogion

Mae gan y Gymdeithas bum Swyddog Anrhydeddus.

Llywydd

Yr Athro Hywel Thomas CBE FRENG MAE FLSW FRS

Mae’r Athro Thomas yn Athro Peirianneg Sifil ym Mhrifysgol Caerdydd, a hefyd yn Gyfarwyddwr sylfaen y Ganolfan Ymchwil Geoamgylcheddol yn y Brifysgol ac yn Athro UNESCO ar gyfer Datblygu Geoamgylchedd Cynaliadwy. Darllen mwy

Is-Lywydd – Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Yr Athro Helen Fulton FRSA FSA FLSW

Astudiodd Helen Fulton ym Mhrifysgol Sydney a Phrifysgol Rhydychen, lle bu’n arbenigo mewn llenyddiaeth Saesneg ganoloesol ac Astudiaethau Celtaidd.  Dyfarnwyd cymrodoriaeth ôl-ddoethurol Prifysgol Cymru yn y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd yn Aberystwyth iddi, a chymrodoriaeth ôl-ddoethurol Leverhulme. Darllen mwy

Is-Lywydd – Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Yr Athro Michael Charlton FInstP FLSW

Astudiodd Mike Ffiseg yng Ngholeg y Brifysgol Llundain (UCL) gan gwblhau PhD yno ar ryngweithiadau positronau ynni isel yn 1980. Sicrhaodd Gymrodoriaeth Ôl-Ddoethurol y Cyngor Ymchwil Gwyddoniaeth a Pheirianneg yn 1982 ac yna Gymrodoriaeth Ymchwil Prifysgol y Gymdeithas Frenhinol yn 1983, cyn dod yn Ddarllenydd mewn Ffiseg yn UCL yn 1991. Yn 1999 symudodd i Gadair ym Mhrifysgol Abertawe. Darllen mwy

Ysgrifennydd Cyffredinol

Yr Athro K Alan Shore FInstP FLSW

Cafodd K Alan Shore ei fagu yn Nhredegar Newydd, Cwm Rhymni. Graddiodd o Goleg yr Iesu, Prifysgol Rhydychen gyda BA mewn mathemateg. Gyda nawdd Labordai Ymchwil Telecom Prydeinig (BTRL) astudiodd am PhD yng Ngholeg y Brifysgol Caerdydd (fel yr oedd ar y pryd). Testun ei PhD oedd y laser lled-ddargludol a thrwy hynny dechreuodd ar 45 mlynedd o waith ymchwil ym maes Ffotoneg. Darllen mwy

Trysorydd

Yr Athro Keith Smith FRSC FLSW

Mae’r Athro Keith Smith wedi treulio ei yrfa’n bennaf yn y byd academaidd yng Nghymru. Er 2006 mae hefyd yn rhedeg cwmni ymchwil cemegol bach yn Abertawe ac mae wedi ymwneud yn helaeth ag amrywiol gyrff elusennol, yn bennaf yn gysylltiedig â gwyddoniaeth a’r byd academaidd. Darllen mwy