Cyllidwyr a partneriaid

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid ar draws y sector addysg uwch ac ymchwil, yng Nghymru a thu hwnt.

Rydym yn ddiolchgar i’r prifysgolion canlynol, sy’n darparu’r rhan fwyaf o gyllid craidd y Gymdeithas:

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn darparu gofod swyddfa, ystafelloedd cyfarfod a chymorth TG i ni hefyd.

Mae ein cyllidwyr diweddar eraill yn cynnwys:

Llywodraeth Cymru
Medal Frances Hoggan, Medal Hugh Owen, Symposiwm Trwy Brism Iaith, digwyddiadau Cymru a’r Byd, gwaith ymgynghorol ar y cwricwlwm ysgol

Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
Rhwydwaith Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar, digwyddiadau Cymru a’r Byd, Medalau Dillwyn

Ymddiriedolaeth Addysgol Sefydliad Peirianwyr De Cymru
Digwyddiadau themâu STEMM, Medal Menelaus

Thriplow Charitable Trust
Ciplun o ymchwil Astudiaethau Cymreig

Partneriaid

Rydym yn gweithio’n agos gyda Chymdeithas Frenhinol Caeredin ac Academi Frenhinol Iwerddon fel aelodau cyfansoddol Cynghrair yr Academïau Celtaidd.

Mae’r Academïau Celtaidd yn gweithio fel y “Saith Academi” ochr yn ochr â phedair academi genedlaethol arall: Academi’r Gwyddorau Meddygol, yr Academi Brydeinig, yr Academi Peirianneg Frenhinol a’r Gymdeithas Frenhinol.

Mae’r gymdeithas yn aelod gweithredol o’r canlynol:

 • Academi Heddwch
 • ALLEA (European Federation of Academies of Sciences and Humanities)
 • Campaign for Science and Engineering
 • Foundation of Science and Technology
 • Parliamentary and Science Committee
 • Sefydliad Materion Cymreig
 • Y Grŵp Trawsbleidiol ar STEM, Senedd

Rydym yn cefnogi Cystadleuaeth Boster PhD flynyddol WISERD.

Mae ein partneriaid diweddar ar ddigwyddiadau a gweithgareddau yn cynnwys:

 • Amgueddfa Cymru – National Museum Wales
 • Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion
 • Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru
 • Canolfan Ymchwil i Lên ac Iaith Saesneg Cymru (CREW) a Llenyddiaeth Cymru
 • Coleg Cymraeg Cenedlaethol
 • Comisiwn Bevan
 • Comisiwn y Senedd
 • Cymdeithas Frenhinol Bioleg
 • Cymdeithas Frenhinol Cemeg
 • Gŵyl Wyddoniaeth Caerdydd
 • Llyfrgell Genedlaethol Cymru
 • Myrddin: The Welsh Network for the History and Social Study of Science
 • Sefydliad Ffiseg
 • SHAPE
 • Yr Academi Brydeinig