Dogfennau Pwysig

Mae'r Gymdeithas yn elusen gofrestredig (Rhif 1168622), a derbyniodd statws Siarter Frenhinol ar 5 Awst 2016.

Gallwch lawrlwytho’r dogfennau canlynol yma:

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon

Rydym yn cyflwyno cyfrifon wedi’u harchwilio’n annibynnol i’r Comisiwn Elusennau bob blwyddyn. Gallwch ddod o hyd i’r cyfrifon hyn yma, yn ogystal â’r rheiny a gyflwynwyd i Dŷ’r Cwmnïau pan oedd y Gymdeithas yn gwmni cofrestredig.

Y rhain yw’r cyfrifon llawn a gynhyrchwyd ar gyfer y Comisiwn Elusennau, yn Saesneg yn unig. Mae ein Hadolygiad Blynyddol sydd ar gael i’r cyhoedd ar gael yn y ddwy iaith ac i’w gweld yma.

Cyhoeddiadau eraill

Roedd y cyhoeddiad hwn yn nodi dyfarnu Siarter Brenhinol, gan edrych dros bum mlynedd gyntaf y Gymdeithas (cyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2015).