Dr Haydeé Martínez-Zavala

Haydee yw Clerc y Cyngor, ac mae’n gyfrifol am ddarparu cyngor ar lywodraethu, materion cyfansoddiadol a gweithdrefnol, ac am sicrhau bod y corff llywodraethu yn gweithredu’n effeithiol ac yn gallu cyflawni ei holl ddyletswyddau statudol.

Ymunodd Haydeé â’r Gymdeithas ar ôl cwblhau ei PhD mewn Peirianneg ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2022. Mae ei chefndir mewn Peirianneg Gemegol ac Amgylcheddol, ac mae ganddi brofiad rhyngwladol o weithio yn y sector Addysg Uwch, ar ôl gweithio yn y DU, Mecsico a’r Almaen.

Mae Haydeé yn angerddol iawn am yr amgylchedd, addysgu a cherddoriaeth. Mae hi’n mwynhau teithio ac archwilio safleoedd naturiol a hanesyddol. Ar hyn o bryd, mae hi’n dysgu Cymraeg fel ei thrydedd iaith