Dr A. Cynfael Lake

Etholwyd:

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Llenyddiaeth Gymraeg

Darllenydd, Adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe