Yr Athro Aimee Morgans

Etholwyd: 2024

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Phŵer Trydanol, Systemau Ynni, Ynni Adnewyddadwy

Athro Thermohylifau, Coleg Imperial Llundain

Mae’r Athro Morgans yn ymchwilio i ddynameg hylif, aeroacwsteg a hylosgiad. Enillodd raddau MEng a Doethuriaeth mewn Peirianneg ym Mhrifysgol Caergrawnt, cyn ymuno â Choleg Imperial Llundain yn 2007, lle daeth yn Athro llawn yn 2017. Mae hi wedi dal grantiau ‘Cychwyn a Chyfnerthu’ y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd, cafodd ei hethol yn FREng yn 2021, a dyfarnwyd Medel Menelaus Cymdeithas Ddysgedig Cymru 2023 iddi am ei gwaith ar yr ansefydlogrwydd sy’n bygwth strwythur aero-injanau tyrbin nwy.