Yr Athro Alan Guwy

Etholwyd: 2019

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol:

Athro Ynni a’r Amgylchedd a Phennaeth Canolfan Ymchwil yr Amgylchedd Cynaliadwy, Prifysgol De Cymru