Mr Alwyn Owens

Etholwyd: 2011

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Electronics

Yn flaenorol, Uwch-ddarlithydd Electroneg, Prifysgol Bangor.