Yr Athro Amira Guirguis

Etholwyd: 2024

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Addysg, Fferylliaeth

Athro (Fferylliaeth), Cyfarwyddwr Rhaglen MPharm a Phennaeth Ymarfer Fferylliaeth, Prifysgol Abertawe

Mae’r Athro Guirguis yn fferyllydd-ymchwilydd rhyngwladol mewn ‘camddefnyddio sylweddau’, y mae ei waith arloesol yn cynnwys arwain y gwasanaeth gwirio cyffuriau trwyddedig cyntaf gan Swyddfa Gartref y DU. Mae ei chyfraniadau helaeth yn y maes yn cael eu dangos gan dros 100 o gyhoeddiadau a adolygwyd gan gymheiriaid. Mae cymryd rhan mewn mentoriaeth, cydweithrediadau ymchwil byd-eang, sy’n dylanwadu ar Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop a’r Cyngor Cynghori ar Gamddefnyddio Cyffuriau, yn ogystal â rolau tyst arbenigol yn y llys i gyd yn adlewyrchu effaith ei harbenigedd. Mae’r cyflawniadau hyn yn amlygu gyrfa sy’n ymroddedig i hyrwyddo iechyd y cyhoedd a diogelwch cyffuriau yng Nghymru.