Yr Athro Andrew Evans

Etholwyd: 2023

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Ffiseg - Arbrofol

Athro a Phennaeth yr Adran Ffiseg, Prifysgol Aberystwyth.