Professor Andrew Lever

Etholwyd: 2012

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Infectious diseases

Athro Clefydau Heintus, Yr Adran Meddygaeth, Prifysgol Caergrawnt