Yr Athro Andrew Thomas

Etholwyd: 2024

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Busnes, Peirianneg

Athro a Phennaeth Ysgol Fusnes Aberystwyth, Prifysgol Aberystwyth

Mae Andrew Thomas yn Athro Rheoli Peirianneg ac ef yw Pennaeth Ysgol Fusnes Aberystwyth. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys peirianneg fforensig, rheoli peirianneg, strategaeth gweithgynhyrchu a rheoli gweithrediadau. Mae wedi cyhoeddi dros 220 o erthyglau ymchwil yn y meysydd hyn. Bu’n Brif Ymchwilydd ar nifer o brosiectau KTP, ERDF, EPSRC, EU FP7 a Horizon. Ar hyn o bryd mae’n Gadeirydd Consortiwm Penaethiaid Gweithgynhyrchu a Pheirianneg y DU (COMEH) ac yn aelod o Gyngor yr Athrawon Peirianneg (EPC UK).