Professor Andrew Weightman

Etholwyd: 2013

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Bioleg, Bioleg - Microbioleg

Athro Microbioleg a Pennaeth yr Adran Organebau ac Amgylchedd, Prifysgol Caerdydd.