Yr Athro Angharad Davies

Etholwyd: 2024

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Microbioleg Feddygol

Athro Clinigol a Microbiolegydd Meddygol Ymgynghorol Anrhydeddus, Prifysgol Abertawe

Mae’r Athro Davies yn academydd clinigol, yn ficrobiolegydd meddygol ymgynghorol anrhydeddus, ac yn Is-lywydd Dysgu gyda Choleg Brenhinol y Patholegwyr (2020 – 2023). Mae hi’n goruchwylio hyfforddiant clinigol ac arholiadau ôl-raddedig yn y DU ym mhob un o’r ddwy ar bymtheg o arbenigeddau patholeg, gan wneud cyfraniad mawr i waith y Coleg a’i harbenigedd clinigol.

Mae hi’n Brif Gymrawd yr Academi Addysg Uwch, ac wedi arwain prosiectau cenedlaethol a rhyngwladol ym maes ymwrthedd gwrthficrobaidd ac addysg stiwardiaeth. Mae hi hefyd yn weithgar mewn cefnogi’r gymuned ymchwil glinigol ar lefel Cymru a’r DU.