Dr Anju Kumar

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Cyffredinol – gwasanaeth cyhoeddus

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Medicine, Public Health

Meddyg Ymgynghorol Obstetrydd a Gynaecolegwr, Cyfarwyddwr Clinigol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg