Yr Athro Ann Ager

Etholwyd: 2021

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Imiwnoleg

Athro Imiwnedd Cellog ac Imiwnotherapi, Prifysgol Caerdydd