Yr Athro Bettina Schmidt

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Anthropoleg, Diwinyddiaeth

Athro Crefydd ac Anthropoleg Crefydd, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant