Yr Athro Bettina Schmidt

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Anthropoleg, Diwinyddiaeth

Athro Crefydd ac Anthropoleg Crefydd, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant