Professor Bill Jones

Etholwyd: 2011

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Cemeg

Athro Cemeg Deunyddiau a Phennaeth yr Adran Cemeg, Prifysgol Caergrawnt