Dr Cameron Durrant

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Diwydiant, Masnach, y Celfyddydau a Phroffesiynau

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Biotechnoleg

Cadeirydd a Phrif Swyddog Gweithredol, Humanigen Inc.