Yr Athro Cara Aitchison

Etholwyd: 2018

Maes/ Meysydd: Diwydiant, Masnach, y Celfyddydau a Phroffesiynau, Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Gwyddorau Cymdeithasol

Llywydd ac Is-Ganghellor, Athro mewn Daeryddiaeth a Economi Ddiwylliannol, Prifysgol Metropolitan Caerdydd