Yr Athro Chris Pearce

Etholwyd: 2024

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Peirianneg - Cyfrifiadurol

Dirprwy Bennaeth (Ymchwil a Chyfnewid Gwybodaeth), Prifysgol Glasgow

Mae’r Athro Pearce wedi gwneud ymchwil ym maes peirianneg gyfrifiannol. Mae’n canolbwyntio ar fodelu ymddygiad deunyddiau cymhleth a phroblemau aml-ffiseg. Mae wedi cymhwyso’r technegau hyn i feysydd amrywiol, gan gynnwys peirianneg sifil, niwclear, gweithgynhyrchu a biofeddygol. Mae ei waith yn cynnwys dulliau rhifiadol newydd, datblygiadau damcaniaethol, ac offer meddalwedd newydd. Mae wedi mynd i’r afael â materion cyfanrwydd strwythurol critigol sy’n cyfyngu ar oes, a gymhwyswyd yn fwyaf diweddar i adweithyddion niwclear sifil yn y DU, gan helpu i sicrhau eu bod yn parhau i weithredu’n ddiogel a sicrhau cyflenwad trydan llwyth sylfaenol carbon isel.