Professor Christopher Evans

Etholwyd: 2017

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Gene Therapy, Meddygaeth - Arthritis, Meddygaeth Foleciwlaidd, Therapi Genynnau

Director Rehabilitation Medicine Research Center Mayo Clinic; Professor Orthopaedic Surgery, Mayo Medical School; Professor Physical Medicine and Rehabilitation Mayo Medical School