Professor Christopher Jones

Etholwyd: 2011

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Cyfrifiadureg

Athro Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol, Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg, Prifysgol Caerdydd