Professor Colin Hughes

Etholwyd: 2012

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Molecular Sciences

Athro Microbioleg a Phennaeth Is-Adran Microbioleg a Parasitoleg, Adran Patholeg, Prifysgol Caergrawnt; Cymrawd, Coleg y Drindod, Caergrawnt