Professor Colin Riordan

Etholwyd: 2013

Maes/ Meysydd: Diwydiant, Masnach, y Celfyddydau a Phroffesiynau

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Arweinyddiaeth a Rheoli Addysg Uwch

Llywydd ac Is-Ganghellor, Prifysgol Caerdydd.