Sir Dai Rees

Etholwyd: 2010 Cymrodyr Cychwynnol

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Meddygaeth

Yn flaenorol: Prif Weithredwr, y Cyngor Ymchwil Meddygol; Cyfarwyddwr, yr Athrofa Ymchwil Meddygol Genedlaethol; Prif Wyddonydd, Unilever Research; Darlithydd Cemeg, Prifysgol Caeredin