Professor Damian Walford Davies

Etholwyd: 2017

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Llenyddiaeth Saesneg, Ymarfer Creadigol

Athro Llenyddiaeth Saesneg a Phennaeth yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth, Prifysgol Caerdydd