Professor David Austin

Etholwyd: 2014

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Archaeoleg, Hanes

Athro Archeoleg, Yr Ysgol Archeoleg, Hanes ac Anthropoleg, Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant.