Professor David Austin

Etholwyd: 2014

Maes/ Meysydd: Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Archaeoleg, Hanes

Athro Archeoleg, Yr Ysgol Archeoleg, Hanes ac Anthropoleg, Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant.