Yr Athro David Beerling

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Biogeocemeg

Cyfarwyddwr Canolfan Leverhulme ar gyfer Lliniaru Newid yn yr Hinsawdd ac Athro Gwyddorau Naturiol, Prifysgol Sheffield