Sir David Davies

Etholwyd: 2010 Cymrodyr Cychwynnol

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Peirianneg

Yn flaenorol: Cadeirydd, The Hazards Forum; Athro Pender a Phennaeth Adran Peirianneg Electronig a Thrydanol, Coleg y Brifysgol, Llundain; Is-Ganghellor, Prifysgol Loughborough; Prif Gynghorydd Gwyddonol, y Weinyddiaeth Amddiffyn; Llywydd, yr Academi Peirianneg Frenhinol