Sir David Grant

Etholwyd: 2011

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Peirianneg

Yn flaenorol: Is-Ganghellor, Prifysgol Caerdydd; Cyfarwyddwr Technegol, GEC plc