Professor David Price

Etholwyd: 2017

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Imiwnoleg, Meddygaeth, Patholeg

Athro Haint ac Imiwnedd, Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd