Yr Athro Syr Deian Hopkin

Etholwyd: 2024

Maes/ Meysydd: Diwydiant, Masnach, y Celfyddydau a Phroffesiynau

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Arweinyddiaeth a Rheoli Addysg Uwch, Gwasanaeth Cyhoeddus, Hanes, Hanes, Gwasanaeth Cyhoeddus, Arweinyddiaeth a Rheoli Addysg Uwch

Llywydd, Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion

Treuliodd yr Athro Syr Deian Hopkin 44 mlynedd fel rheolwr academaidd ac uwch mewn chwe phrifysgol wahanol, gan ymddeol fel Is-Ganghellor Prifysgol South Bank Llundain. Mae ei brif ddiddordebau academaidd mewn hanes a gwleidyddiaeth fodern, y wasg, y Mudiad Llafur yng Nghymru a’r defnydd o dechnoleg gwybodaeth mewn addysg. Mae wedi bod yn ymwneud yn helaeth â gwasanaethau cyhoeddus, rheolaeth sefydliadol ac ymddiriedolaethau elusennol yng Nghymru a Lloegr hefyd, tra hefyd yn cynghori gweinidogion y llywodraeth ar bolisi.