Professor Diane Kelly

Etholwyd: 2017

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Biocemeg, Bioleg - Microbioleg, Geneteg Foleciwlaidd

Athro Micriobioleg, Athrofa Gwyddorau Bywyd, Ysgol Meddygaeth Prifysgol Abertawe