Yr Athro Donna Mead

Etholwyd: 2020

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Nursing

Cadeirydd, Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre