Yr Athro Edmund Burke

Etholwyd: 2024

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Cyfrifiadureg, Ymchwil weithredol

Is-Ganghellor, Prifysgol Bangor

Mae’r Athro Burke yn Gymrawd yr Academi Frenhinol Peirianneg. Roedd yn Llywydd y Gymdeithas Ymchwil Weithredol rhwng 2020 a 2022. Mae ei ymchwil yn archwilio sut mae ymchwil weithredol a chyfrifiadureg yn cyfuno. Ar raddfeydd Research.com ar wyddonwyr rhyngwladol, mae’r Athro Burke yn y 71ain Safle yn y Byd (2il yn y DU) ar gyfer Mathemateg a 313 yn y Byd (20fed yn y DU) ar gyfer Cyfrifiadureg. Mae’n Brif Olygydd y Journal of Scheduling.