Yr Athro Eleri Pryse

Etholwyd: 2018

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Atmosffer, Ffiseg

Athro Ffiseg, Prifysgol Aberystwyth