Professor Elizabeth Treasure

Etholwyd: 2017

Maes/ Meysydd: Diwydiant, Masnach, y Celfyddydau a Phroffesiynau

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Iechyd Cyhoeddus Deintyddol

Is-Ganghellor, Prifysgol Aberystwyth ac yn flaenorol Rhag Is-Ganghellor, Prifysgol Caerdydd