Yr Athro Elmer Rees

Etholwyd: 2011

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: geometry

Athro Emeritws Mathemateg, Prifysgol Caeredin; Athro Ymweliadol, Prifysgol Bryste