Yr Athro Erminia Calabrese

Etholwyd: 2024

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Cosmoleg, Seryddiaeth

Athro a Dirprwy Gyfarwyddwr Ymchwil, Canolfan Caerdydd ar gyfer Ymchwil a Thechnoleg Astroffiseg, Prifysgol Caerdydd

Mae’r Athro Calabrese yn gosmolegydd arsylwadol. Mae hi’n arbenigwr mewn defnyddio golau’r creiriau o’r Big Bang, yr ymbelydredd hynafol, gwan a adawyd drosodd o gamau cynnar y Bydysawd, i archwilio ffiseg ac esblygiad y Bydysawd. Symudodd i Gymru yn 2017, a sefydlodd dîm cosmoleg yn Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth Caerdydd. Mae’r tîm hwn ar flaen y gad ym maes gwyddoniaeth cefndir microdon cosmig, ac mae hi’n chwarae rolau blaenllaw mewn datblygu’r map ffordd ar gyfer darganfyddiadau cosmolegol newydd.