Yr Athro Frances Knight

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Diwinyddiaeth, Hanes

Athro Emeritws, Prifysgol Nottingham