Professor Geoffrey Richards

Etholwyd: 2020

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Meddygaeth

Cyfarwyddwr, Sefydliad Ymchwil AO Davos; Cyfarwyddwr Gweithredol Ymchwil a Datblygu Sylfaen AO