Yr Athro Graeme Garrard

Etholwyd: 2024

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Barn Wleidyddol

Athro Gwleidyddiaeth, Prifysgol Caerdydd

Mae’r Athro Garrard yn Athro Meddwl Gwleidyddol ac yn ysgolhaig blaenllaw ar hanes deallusol Ewrop, y mae wedi’i ddysgu ers tri degawd mewn prifysgolion ym Mhrydain, Ffrainc a’r Unol Daleithiau. Mae wedi cyhoeddi llawer o lyfrau ac erthyglau gwreiddiol ar gyfer ysgolheigion arbenigol yn y maes hwn, yn enwedig ar yr Oleuedigaeth a’i feirniaid, a hefyd ar gyfer darllenwyr cyffredinol sydd â diddordeb