Dr Hamsaraj Shetty

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Cyffredinol – gwasanaeth cyhoeddus

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Medicine

Meddyg ymgynghorol Uwch Ddarlithydd Anrhydeddus, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro