Dr Hamsaraj Shetty

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Diwydiant, Masnach, y Celfyddydau a Phroffesiynau

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Meddygaeth

Meddyg ymgynghorol Uwch Ddarlithydd Anrhydeddus, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro