Yr Athro Harshinie Karunarathna

Etholwyd: 2021

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Peirianneg

Athro Peirianneg Arfordirol, Prifysgol Abertawe