Dr Haydn Edwards

Etholwyd: 2024

Maes/ Meysydd: Diwydiant, Masnach, y Celfyddydau a Phroffesiynau

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Rheolaeth ac Arweinyddiaeth Addysg Bellach

Ymgynghorydd annibynnol

Dr Edwards oedd Pennaeth a Phrif Weithredwr cyntaf Coleg Menai. Yn dilyn ei yrfa arwain yn y sector addysg bellach, cyfrannodd hefyd at fywyd cyhoeddus yng Nghymru, fel is-lywydd ac ymddiriedolwr Amgueddfa Cymru, cyfarwyddwr anweithredol Estyn, a chadeirydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae wedi datblygu polisïau i Lywodraeth Cymru hefyd, trwy gadeirio nifer o adolygiadau sydd wedi arwain at newidiadau sylweddol mewn meysydd fel Cymraeg i Oedolion, amgueddfeydd mewn llywodraeth leol, a’r gwasanaeth gyrfaoedd.