Professor Haydn Mason

Etholwyd: 2012

Maes/ Meysydd: Arts, Humanities & Social Sciences, Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: French

Athro Emeritws Ffrangeg, Prifysgol Bryste.